Даруй себе дітям! Будь терплячим в чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві!
Ш.О.Амонашвілі

Алгебра

 Додавання і віднімання многочленів (самостійна робота)

Формули скороченого множення (завдання)

 Функція. Способи задання функції (презентація)

Контрольна робота з теми "Функції"

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом

Геометрія

Зовнішній кут трикутника та його властивості

Сума кутів трикутника (завдання)

Контрольна робота "Сума кутів трикутника"

Контрольна робота "Ознаки рівності трикутників"

Презентація "Геометричне місце точок. Коло та круг"

Контрольна робота "Коло та круг. Геометричні побудови"