Даруй себе дітям! Будь терплячим в чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві!
Ш.О.Амонашвілі

Самостійна робота "Натуральні числа"

Контрольна робота "Лічба, вимірювання й числа"

Контрольна робота "Дії першого ступеня з натуральними числами"

Самостійна робота "Буквені вирази"

Розв'язування задач на знаходження дробу від числа та числа за його дробом

Контрольна робота "Додавання і віднімання десяткових дробів"

Розв'язування вправ на дії з десятковими та звичайними дробами

Анаграми

Геометричні фігури